GGD Investments houdt zich bezig met maatschappelijk project: Designweek@OBSbrandevoort

Bij GGD investments zien we dat de vaardigen van de 21ste eeuw steeds belangrijker worden. Deze worden dan ook veelal toegepast binnen de participaties. Om deze reden ondersteunt GGD Investments een maatschappelijk project op een lagere school. De OBS Brandevoort in Helmond wil namelijk het Designweek@school concept implementeren voor al haar 700 basisschoolleerlingen.

Tijdens de Designweek@school gaan de leerlingen in vier verschillende labs aan de hand van leuke en uitdagende opdrachten kennismaken met 21eeuwse vaardigheden zoals Programmeren, Computational thinking en Design thinking.  Daarnaast werken zij met de hele school aan een Duurzame Design Challenge. Het gekozen onderwerp hiervoor is ‘Veilige School(omgeving)’. Met behulp van Design thinking gaan de kinderen oplossingen bedenken voor deze uitdaging. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 doen mee en krijgen in elk lab lessen aangeboden die aansluiten bij de belevingswereld en het niveau van het kind. Creatief denken, je verplaatsen in een ander, samenwerken en uitproberen staan hierbij centraal.

De school wil naast de toevoeging van de Designweek@OBSbrandevoort zich in het algemeen meer gaan focussen op de implementatie van ondernemen, onderzoeken en ontwerpen in het reguliere schoolprogramma. Ze hebben namelijk de ambitie om een Brainport school te worden. Luuk Jeuken is mede initiatiefnemer en denkt mee aan de strategie rondom deze ambitie. Daarnaast zorgt hij samen met de andere organisatoren voor de verbinding tussen het bedrijfsleven en de school door zijn netwerk open te stellen. Pipple, één van de GGD participaties, heeft al aangegeven een kindercollege met betrekking tot Data Science te willen geven. Om alle initiatieven waaronder een Designweek@OBSbrandevoort te realiseren, houdt Luuk zich samen met andere enthousiaste ouders ook bezig met het verkrijgen van funding en subsidie.

Ga naar http://designweekatschool.nl/ of mail harolddonkers@obsbrandevoort.nl voor meer informatie en om je op te geven als vrijwilliger. Dan kunnen wij er een super week van kunnen maken!


Terug naar nieuwsoverzicht