GGD Investments participeert in ingenieursbureau Nobleo Bouw & Infra

GGD Investments participeert per 1 april 2012 in Nobleo Bouw & Infra. Nobleo Bouw & Infra is een technical Consultancy organisatie gericht op het uitvoeren van hoogwaardige bouwkundige & civiele opdrachten uitgevoerd bij (landelijke) overheden, ingenieursburo’s en aannemerij. Nobleo Bouw & Infra onderscheidt zich voornamelijk door het uitvoeren van projecten op constructie en wegenbouwkundig niveau en heeft hiervoor de benodigde (academische) ervaring.

Nobleo Bouw & Infra is opgestart op 1 juni 2011 door Marcel Noltenius van Elsbroek en heeft door een onderscheidend business model op korte termijn al een bijzonder positie verworven. Nobleo is gepositioneerd rondom het thema “Noblesse Oblige” dat wil zeggen “Talent verplicht tot goede prestaties”. Na de toetreding van Jeroen Kon tot het directieteam ligt er een uitstekende basis van veel ervaring om haar groeistrategie invulling te geven.

Deze hoogwaardige dienstverlener past perfect in het investeringsbeleid van GGD Investments alsook binnen de ervaring van GGD Investments. Daarnaast zal Nobleo Bouw & Infra ook gebruik maken van het GGD Service Center van waaruit de participaties volledig worden ondersteund vanuit het “shared service concept”. De heren Jeuken en Roosen geven aan: “we zien veel toegevoegde waarde in het business model van Nobleo, daar het een moderne doorontwikkeling is op het door ons zelf mede ontwikkelde concept “werkondernemerschap”, hiermee kun je voor zowel medewerkers als opdrachtgevers veel toegevoegde waarde bieden”.

Kon en Noltenius van Elsbroek vullen aan: “met de toetreding van GGD Investments als partner krijgt Nobleo Bouw & Infra een verdere versteviging van haar fundament alsook de middelen om snel en efficiënt te kunnen groeien en professionaliseren.


Back to news archive