GGD Investments participeert in “Mechatronicahuis” Nobleo Technology

GGD Investments participeert sinds 1 december in Nobleo Technology. Nobleo Technology is een Technical Consultancy organisatie gericht op hoogwaardige Mechatronica opdrachten uitgevoerd bij oa. Philips, ASML , TNO en de hightech toeleveringsketen van deze bedrijven. Nobleo Technology onderscheidt zich voornamelijk door het uitvoeren van projecten op systeemarchitectuur niveau en heeft hiervoor de benodigde (academische) ervaring.

Nobleo Technology is opgestart op 1 januari 2011 door Gerrit Dijkhoff en heeft door een onderscheidend business model op korte termijn al een bijzonder positie verworven. Deze kennisorganisatie is gepositioneerd rondom het thema “Noblesse Oblige” dat wil zeggen “Talent verplicht tot goede prestaties”. Na de recente toetreding van Frank Sperling tot het directieteam ligt er een uitstekende basis van veel ervaring om haar groeistrategie invulling te geven.

Deze hoogwaardige dienstverlener past perfect in het investeringsbeleid van GGD Investments alsook binnen de ervaring van GGD Investments. Daarnaast zal Nobleo Technology ook gebruik maken van het GGD Service Center van waaruit de participaties volledig worden ondersteund vanuit het “shared service concept” .De heren Jeuken en Roosen geven aan: “we zien veel toegevoegde waarde in het business model van Nobleo, daar het een moderne doorontwikkeling is op het door ons zelf mede ontwikkelde concept “werkondernemerschap”, hiermee kun je voor zowel medewerkers als opdrachtgevers nog meer bieden”.

Gerrit Dijkhoff vult aan: “met de toetreding van GGD Investments als partner krijgt Nobleo Technology een verdere versteviging van haar fundament alsook de middelen om snel en efficiënt te kunnen groeien en professionaliseren. De eerste prioriteit zal echter gelegen blijven in het invullen van een tiental open vacatures op het gebied van (Senior) Mechatronics Engineers voor opdrachten bij klanten.”